Työohje puukerrostalojen rakentamiseen

Building Systems by Stora Enso -rakennejärjestelmä. Kuva: Stora Enso
Building Systems by Stora Enso -rakennejärjestelmä. Kuva: Stora Enso
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Rakennusteollisuudessa on ollut puute kattavista ohjeista tai rakennusjärjestelmäkuvauksista koskien puukerrostalon rakentamista. Puukerrostalon suunnittelu eroaa olennaisesti betonikerrostalon suunnittelusta ja se vaatii toisenlaisten rakentamisen prosessien ja puuraaka-aineen tuntemista.

Stora Enso lanseerasi keväällä 2016 Building Systems by Stora Enso -järjestelmän. Se on tarkoitettu suurten, tehdasvalmisteisten puukerrostaloelementtien käyttöön. Järjestelmä suosii liimattujen rakennusmateriaalien, CLT ja LVL käyttöä. Ristiinliimatun CLT:n ja puuviiluista kootun LVL:n etuina ovat muun muassa keveys, ympäristöystävällisyys ja soveltuvuus maanjäristysalueille.

Stora Enson suunnitteluoppaassa kerrotaan puurakentamisen eri vaiheet. Siinä on otettu huomioon eri maiden ilmasto-olosuhteet ja rakennusmääräykset. Arkkitehtuuriset ohjeet ovat liitetty osaksi rakennusjärjestelmää. Järjestelmän avulla voidaan rakentaa jopa 12-kerroksisia asuinkerrostaloja.

Rakennusjärjestelmän tavoitteena on muun muassa lisätä puurakentamista ja kiriä betonirakentamisen etumatkaa.

Kirjoita kommentti