Puuaines puhdistamaan metsätalouden valumavesiä

Tältä näyttää puinen, laskuojaan laitettu, vettä puhdistava "suodatin".
Tältä näyttää puinen, laskuojaan laitettu, vettä puhdistava ”suodatin”.
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Metsätalouden valumavesiä voidaan puhdistaa tulevaisuudessa puuaineksella, hakkuutähteillä ja pienpuulla, Suomen ympäristökeskus tiedottaa. Uuden menetelmän tehoa tutkitaan PuuMaVesi-hankkeessa useilla koealueilla Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.

Kuolleen puuaineksen on havaittu puhdistavan vettä, lisäävän vesiluonnon monimuotoisuutta ja parantavan kalakantojen tilaa. ”Me hyödynnämme tätä niputtamalla oksista ja puunrungoista risu- ja rankatukkeja, jotka asetetaan ojiin, laskeutusaltaisiin ja puroihin”, sanoo johtava tutkija Kari-Matti Vuori ympäristökeskuksesta.

Veteen uponneen puuaineksen pinnoilla alkaa kasvaa bakteereja ja sienirihmastoa. Kasvusto ja sitä hyödyntävä eliöstö suodattavat vedestä epäpuhtauksia. Parhaimmillaan vesien ja kalakantojen tila paranee merkittävästi.

Menetelmää tutkitaan kenttäkokeilla Keski-Suomessa Saarijärven reitillä, Joutsan Rutajärvellä ja Etelä-Karjalassa Kuolimojärvellä. Hankkeen tavoitteena on toimintamalli ja opas siitä, miten menetelmä voidaan ottaa käyttöön ojitusten, hakkuiden ja luonnonhoitohankkeiden vesiensuojelussa.

Menetelmä on luonnonmukainen, halpa ja oletettavasti pitkälti huoltovapaa. ”Samaa menetelmää voitaisiin soveltaa myös maatalouden, turvetuotannon ja kaivannaistoiminnan jätevesien samoin kuin hulevesien puhdistuksessa” sanoo Vuori.

Hanke kestää vuoteen 2020 asti. Siinä ovat mukana myös Metsä Group, Savitaipaleen kunta, Suomen Metsäkeskus, Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitos sekä Luonnonvarakeskus.

Kirjoita kommentti