Massiivipuisista CLT-levyistä apu kelirikkoon

CLT-levyillä vahvistettu metsätie. Kuva: Ilga Bērzkalna
CLT-levyillä voidaan vahvistaa ajoväyliä kelirikkoaikana. Kuva: Ilga Bērzkalna
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Lapin ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa selvitetään, miten massiivipuisten CLT-levyjen avulla voidaan parantaa pehmeiden maiden puunkorjuuta kelirikkoaikana.

Ilmastonmuutoksen seurauksena leudommat talvet pidentävät kelirikkoaikoja entisestään. Tämä aiheuttaa haasteita erityisesti turvemailla tapahtuvaan puun korjuuseen, mutta myös muissa hakkuukohteissa. Sen vuoksi tarvitaan uusia ratkaisuja hakkuualueiden, puun korjuun ja korjuukaluston suunnitteluun sekä maaperän vahvistamiseen.

Hankkeessa tutkitaan, miten ristiinliimatulla massiivipuulla eli CLT:llä (Cross Laminated Timber) voidaan parantaa ajoväylän kantavuutta pehmeässä maaperässä. Samoin selvitetään CLT-levyjen soveltuvuutta tilapäisissä siltaratkaisuissa, kuten pienten ojien ja purojen ylityksissä, kerrotaan Lapin AMK:n tiedotteessa.

Uusilla menetelmillä edistetään ympärivuorokautista puunkorjuuta, suojataan maan pintaa korjuuvaurioilta ja lyhennetään puun kuljetusmatkoja metsässä. Kaikki tämä myös parantaa puunkorjuun energiatehokkuutta.

Osa testattavista CLT-levyistä valmistetaan normaalistandardeja heikompilaatuisista sahateollisuuden sivuvirroista. Tutkittavana on, lisääkö tämä materiaalitehokkuutta ja kannattavuutta levyjen valmistuksessa.
Hanke kestää maaliskuun loppuun 2023 saakka.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa päätoteuttajana hankkeen hallinnosta. Mukana ovat myös Suomen metsäkeskus, Digipolis ja Luonnonvarakeskus.
Lisäksi hankkeessa on mukana joko suoraan tai välillisesti myös CLT-levyjen valmistajat, metsäteollisuuden yrityksiä, puunkorjuuyrityksiä sekä maanrakennus- ja kaivosteollisuutta.

Kirjoita kommentti