Kevyttä, vahvaa ja läpinäkyvää puuta

Läpinäkyvää puuta. Kuva:Peter Larsson
Läpinäkyvää puuta. Kuva:Peter Larsson
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Tukholman teknillisen korkeakoulun (KTH) tutkijat ovat onnistuneet tekemään puusta läpinäkyvää. Uudenlaisen materiaalin käyttömahdollisuudet ovat laajat. Siitä voidaan valmistaa esimerkiksi aurinkopaneeleita julkisivuihin. Kilpaileviin materiaaleihin nähden sen etuina ovat uusiutuvuus, edullisuus, lujuus, kestävyys ja keveys. Ominaisuudet korostuvat, kun aurinkapaneeleilla halutaan peittää suuria pinta-aloja.

Materiaalista voi myös valmistaa ikkunoita, joskaan niistä ei tule yhtä kirkkaita kuin lasi-ikkunoista. Valosta 90 prosenttia kykenee läpäisemään materiaalin.

Läpinäkyvää puusta saadaan poistamalla siitä ligniini, käsittelemällä se nanotasolla ja sen jälkeen läpinäkyvällä polymeerilla.

Keksintö ei ole aivan uusi. Aikaisemmin tutkijat ovat onnistuneet vastaavassa, mutta vain mikrotasolla, puuraaka-aineen anatomiaa tutkittaessa. Materiaalin käyttöä esimerkiksi aurinkopaneeleissa ei ole kuitenkaan aikaisemmin keksitty.

Jatkossa materiaalin ominaisuuksia kehitetään edelleen esimerkiksi läpinäkyvyyden suhteen. Myös eri puulajien käytön ja materiaalin valmistuksen teollistaminen on selvitettävänä.

Tulevaisuudessa materiaalia voidaan päästä käyttämään monipuolisesti rakennuselementeissä ja autoissa. Sen avulla avulla rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa ja samalla alentaa kustannuksia. Kehitystyö jatkuu, mitä kuvaa se, että tähän mennessä suurin materiaalista valmistettu kappale on sentin paksuinen, sivuiltaan alle 13-senttinen neliö.

Kirjoita kommentti