Laserkeilausteknologia on jo millimetrin tarkka

Maastolaserkeilauksella tuotettu kuva metsästä. Kuva: Ville Luoma
Maastolaserkeilauksella saadaan tuotettua metsää ja puita kuvaava yksityiskohtainen pistepilvi. Kuva: Ville Luoma
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Metsien käytön suunnittelun ja toteutuksen kannalta tarkka ja ajantasainen tieto metsävaroista ja niissä tapahtuvista muutoksista on oleellista.

Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessa on kehitetty entistä tarkempi laserkeilausteknologiaa hyödyntävä menetelmä, jonka avulla on mahdollista saada ajantasaista tietoa metsän ja sen puiden voinnista niitä vahingoittamatta.

Ville Luoman väitöskirjatutkimuksessa kehitettiin menetelmiä, joilla mitataan puiden kasvua käyttäen maastolaserkeilauksella tuotettuja kolmiulotteisia pistepilviä. Luoman mukaan pistepilvien avulla on mahdollista saada entistä tarkempaa tietoa ja kattavampaa ymmärrystä puiden kasvuprosessissa tapahtuvista muutoksista.

”Pistepilvet kuvaavat puita ja metsiköitä mittaushetkellä. Niistä on mahdollista mitata ja määrittää yksittäisille puille erilaisia puiden läpimittaa, pituutta, tilavuutta ja esimerkiksi rungon muotoa kuvaavia tunnuksia millimetrien tarkkuudella”, Luoma kertoo Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tiedotteessa.

”Kun kohteet on maastolaserkeilattu vähintään kahdesti eri ajankohtina, pistepilvistä saatuja tunnuksia vertaamalla voidaan määrittää puiden kasvua ja muita mahdollisia muutoksia”, Luoma sanoo.

Luoman tutkimuksen tarkastelujaksot olivat viiden ja yhdeksän vuoden mittaisia. Tutkimus käsitti yhteensä 1315 puuta.

Pistepilvien hyödyt tulevat esiin erityisesti seurantatutkimuksissa. Kun kiinnostuksen kohteena ovat tapahtuneet muutokset sekä niiden syyt ja seuraukset, pistepilvet mahdollistavat myös virtuaalisen paluun menneisyyteen ja uusien mittausten suorittamisen. Lisäksi pistepilvi sisältää tietoja myös varsinaisen mittauksen kohteen ulkopuolelta, esimerkiksi puun sijainnista, asemasta ja sitä ympäröivien puiden vaikutuksesta.

Kirjoita kommentti