ArboTimber on metsän hakukone

ArboTimber-ohjelman etusivu. Kuvankäsittely: Suvi Pessala
ArboTimber-ohjelman etusivu. Kuvankäsittely: Suvi Pessala
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto / Forest Bioeconomy Future Catalogue

Teknologiayhtiö Arbonaut on tuonut markkinoille ArboTimber hakukoneen, jolla voi hakea suomalaismetsistä haluamiaan metsäkuvioita. Metsäkuviolla tarkoitetaan pienehköä metsäaluetta, jonka maaperä- ja ilmasto-olot sekä puusto ovat yhtenevät.

Ohjelmaan voi syöttää esimerkiksi halutun puulajin ja puun vähimmäispituuden tai keskiläpimitan sekä määrittää, miltä alueelta metsikkökuvioita haetaan.

Ohjelma kertoo, millaisia hakuun sopivia kuvioita se on löytänyt, niiden inventointitietoja hakuun merkityn puulajin osalta, ja ilmoittaa, millaisia hakkuita metsässä voisi tehdä.

Ohjelma myös antaa arvion korjuukustannuksista joko harvennus- tai päätehakkuulle ja kertoo kuvion käyttörajoitukset.

Kuviosta voi ostaa tarkempia tietoja. Peruspaketti sisältää kaikki metsäninventointitiedot, kiinteistötunnuksen ja erilaisia taustakarttoja. Kartat saa näkyviin ostajan omalla verkkosivulla, jos hän on rekisteröitynyt ArboTimberiin.

Puukauppaa ArboTimberissä ei voi tehdä, mutta tarkoitus on, että se antaa valmiudet aloittaa neuvottelut puukaupasta. Ohjelma ei kuitenkaan tiedä, ovatko kuvioiden puut varsinaisesti myynnissä.

”Metsäkauppa onkin saattanut liiaksi perustua siihen, että vain tarjottava puu tulee markkinoille. Tämä työkalu antaa mahdollisuuden myös siihen, että puukauppaan syntyy uutta kysyntää”, sanoo toimitusjohtaja Tuomo Kauranne Arbonautista.

Ohjelma käyttää hyväkseen avointa metsätietoa. Se toimii seitsemällä miljoonalla Suomen runsaasta 21 miljoonasta metsähehtaarista.

Kuvioita ohjelmaan on tallennettu kaikkiaan 3,7 miljoonaa. Kauranteen mukaan ohjelma on ikään kuin suomalaismetsien google.

Hakukartalla valkoisella näkyvät ne alueet, joilta tietoja on saatavilla. Kauranteen mukaan puuttuvia alueita täydennetään tämän vuoden aikana niin, että ne kattavat ainakin koko Väli-Suomen alueen.

Kirjoita kommentti