Suojametsä (protection forest)

Suojametsä tarkoittaa eräitä Ylä-Lapin metsiä, jotka ovat lähellä metsärajaa – joka on se raja, jonka pohjoispuolella metsäpuut eivät pohjoisen ilmaston takia selviä. Suojametsät on määritelty niitä koskevassa laissa, jossa myös on määrätty se, miten suojametsiä saa hoitaa. Lain tarkoitus on, että metsäraja ei siirtyisi etelämmäksi.