LSL (laminated strand lumber)

LSL valmistetaan siten, että kuorellinen puu leikataan lastuiksi, lastut kuivataan ja liimoitetaan sekä puristetaan sen jälkeen haluttuun muotoon. LSL:ää käytetään muun muassa talojen runkomateriaalina.