Miksi puurakentaminen ei yleisty?

1.4.2020 / Q&A

Suomen pientaloista valtaosa on rakennettu ja rakennetaan puusta. Suurten rakennusten rakentaminen ei yleisty perinteiden ja ennakkoluulojen vuoksi.

Suomessa puurakentaminen on hyvin yleistä pientaloissa, omakotitaloissa ja loma-asunnoissa. Sen sijaan suurten kerrostalojen, teollisuusrakennusten ja vastaavien rakentaminen puusta on harvinaista. Syyksi voisi sanoa, että rakennuttajat eivät halua tilata puurakennuksia, rakentajat eivät halua rakentaa puurakennuksia eivätkä poliitikot halua käyttää riittävän järeitä keinoja suunnan muuttamiseksi.

Osittain syynä on pitkä betonirakentamisen perinne, osittain ennakkoluulot ja rakentamisen sääntely, joka on puurakentamiselle epäedullista.

Esimerkiksi puutalojen kerrosmäärää rajoitettiin pitkään tiukasti. Myös palomääräykset ovat edelleen puutaloille tiukemmat, vaikka massiivipuuelementeistä tehdyt talot eivät esimerkiksi ole lainkaan sen paloherkempiä kuin betonitalot tai jopa päinvastoin: teräs taipuu sellaisissa kuumuuksissa, missä puuelementti on vasta vain hiukan hiiltynyt pinnaltaan.

Suomessa vaaditaan automaattisia sammutusjärjestelmiä vain puutaloilta, mutta esimerkiksi Kiinteistöliitto haluaisi sellaiset kaikkiin taloihin siksi, että palot yleensä alkavat irtaimistosta.

Suomessa osataan kyllä rakentaa puusta mutta eri asia on, osataanko Suomessa tilata puurakennuksia. Esimerkiksi Ruotsissa suuret puurakennukset alkoivat yleistyä, kun kunnat alkoivat vaatia kaavaehdoissa puun käyttöä. Suomessa kunnat suosivat omassa rakentamisessaan puuta, mutta esimerkiksi puuta suosivat kaavoitusehdot ovat harvinaisia.

Kun suuren puurakentamisen perinne on ohut, rakennuttajat kokevat puurakentamisen riskiksi, vaikka sillä on monia kiistattomia etuja puolellaan. Yksi vähemmän puhuttu riski on oletus, että puurakentaminen on kallista.

Vaikka puurakentaminen olisi jopa samanhintaista kuin betonirakentaminen, rakennuttaja pitäisi sitä edelleen riskinä, koska se vaatii toisenlaista osaamista kuin aiempi toiminta. Siksi puurakentaminen ei yleisty ennen kuin sen edut nimenomaan rakennuttajalle pystytään osoittamaan selvästi.

 

Kirjoita kommentti