Samaan suuntaan Euroopan metsissä

17.10.2019 / Blogi
Blog / Blogi

Euroopan unioni osoittaa johtajuutta kestävän kehityksen käytännöissä monilla aloilla. Tämä koskee erityisesti jatkuvaa oppimista ja rakentamista osaamiselle siitä, mitä kestävä metsänhoito on.

Koska Suomi on tällä hetkellä EU:n puheenjohtajavaltio, metsät ovat luonnollisesti ajankohtainen ja tärkeä aihe. Metsistä on aina keskusteltu Suomessa, joskus kiivaastikin. Jokaisella on mielipide metsistä, koska se on luonnonvara, joka ympäröi kansalaisia koko maassa. Myös EU:n metsäjohtajat keskustelivat äskettäin EU:n metsästrategiasta ja metsien oikeudellisesti sitovasta sopimuksesta osana puheenjohtajakautta.

On korkea aika, että metsien käytön kestävyys nostetaan korkealle ympäristökeskustelujen asialistalle maailmanlaajuisesti. Ratkaisut, joita metsien kestävä käyttö voi tarjota, ovat tervetulleita, mutta myös kyseenalaistettuja.

EU on avainasemassa aikamme kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Fossiilisten korvaaminen on luonnollisesti tavoite, johon tähtäämme.

EU:n tekemillä metsäpäätöksillä on vaikutusta myös EU:n ulkopuolisiin metsiin ja maankäyttöön. Metsien hävittämisen ja metsien rappeutumisen vastainen torjunta ovat aikamme kiireellisiä kysymyksiä maailmanlaajuisesti. Siksi EU:n metsäsektori haluaa auttaa tarjoamaan ratkaisuja. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia kääntää kohtaamiamme haasteita ja tarpeita uusiksi yrityksiksi, joiden toiminta perustuu tieteeseen, ja jotka soveltavat ja kehittävät uuden sukupolven cleantech-teknologiaa.

Ratkaisuja kestävään elämään

Metsät tarjoavat runsaasti tuotteita ja palveluita. Tulevaisuuden ratkaisut voisivat perustua vielä monipuolisemmin puun osiin kuin nykyään, olipa kyse sitten selluloosasta, ligniinistä tai hemiselluloosasta. Tutkimuksessa etsitään uusia innovatiivisia tapoja tuottaa huipputeknisiä tekstiilejä, kemikaaleja ja lääkkeitä. Nämä ovat kuitenkin vain eräitä monista innovaatioista. Taivas on rajana.

Euroopan unioni pyrkii tarjoamaan entistä kattavamman lähestymistavan metsiin ja niiden kestävän hoidon tarjoamiin ratkaisuihin. Kun Euroopan laajuista metsälainsäädäntöä vielä pohditaan, EU:n yhteinen metsästrategia on keino ohjata jäsenvaltioita samaan suuntaan keskittymällä asioihin, jotka yhdistävät maita pikemminkin kuin niihin, jotka jakavat niitä.

EU:n nykyinen metsästrategia ulottuu vuoteen 2020 saakka. Eräät maailman edistyneimmistä metsämaista jakavat tässä työssä tietonsa, sitoutumisensa ja innostumisensa yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. On sekä Euroopan neuvoston että metsäsektorin sidosryhmien edun mukaista vahvistaa strategiaa tulevina vuosina.

Yhä useamman poliitikon on otettava työssään kantaa myös metsiin, mikä johtaa monimutkaiseen ja hajanaiseen metsäpoliittiseen työhön EU:n tasolla ja haastaa tehokkaan ja toimivan metsästrategian.

Työtä johdonmukaisemman toimintaympäristön luomiseksi on jatkettava useiden kriittisten globaalien haasteiden ratkaisemiseksi. EU:n yhteisen metsäpolitiikan puuttumisen vuoksi tämä ei ole helppo tehtävä, mutta juuri tästä syystä se on sitäkin tärkeämpää.

Strategian päätavoite on tukea kansainvälisellä ja kansallisella tasolla hyvin koordinoitua ja johdonmukaista metsiin liittyvää politiikkaa sekä metsien kestävän hoidon ja parantamisen edellyttämiä ehtoja ja edistää metsistä saatavien monimuotoisten tavaroiden ja palvelujen kehittämistä.

Tiukempi yhteys kestävän kehityksen ohjelmiin

Globaali ympäristö ja sen haasteet ovat muuttuneet huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä vaikuttaa yhä enemmän myös EU:n eri poliitikkoihin. Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030:lla ja sen kestävän kehityksen tavoitteilla, Pariisin sopimuksella, biologista monimuotoisuutta koskevalla yleissopimuksella ja muilla kansainvälisillä metsiin liittyvillä välineillä on kaikilla rooli kestävän kehityksen työn ohjaamisessa maailmanlaajuisella tasolla. YK:n strategisessa metsäsuunnitelmassa asetetaan myös tavoite vuodelle 2030. YK:n tehtävä globaalilla politiikan tasolla on hyvin samankaltainen kuin EU:n metsästrategian tehtävä EU:n tasolla.

Tarvitaan siis uusi, vahvempi EU:n metsästrategia. Keskeinen kysymys on, kuinka mahdollisen tulevan EU:n metsästrategian tulisi vastata kestävään puun kysyntään, edistää tehokkaasti unionin biotaloutta, tarjota työpaikkoja ja tukea EU:n metsäteollisuuden kilpailukykyä nykyisessä muutoksessa. Uuden metsästrategian tulisi mahdollisimman hyvin ottaa huomioon koko ketju ilmastoviisaasta kestävästä metsätaloudesta innovatiivisiin lopputuotteisiin. EU:n biotalousstrategian ja metsästrategian tulisi vahvistaa toisiaan.

Kuinka tulevaisuuden EU:n metsästrategia voisi olla tehokas osa EU:n panosta aikamme tärkeimpiin kestävyyshaasteisiin, etenkin metsäkadon ja metsien rappeutumisen torjuntaan, ja auttaa siten edistämään kestävää metsänhoitoa maailmanlaajuisesti?

Euroopan neuvosto tunnustaa uuden EU:n metsästrategian tarpeen. Strategialla voitaisiin edelleen vahvistaa EU:n metsiin liittyvien päätösten johdonmukaisuutta vuoden 2020 jälkeen. Odotukset ovat tietysti korkealla eikä aikaa saa hukata.

Hyvin usein keskusteluissa on keskitytty siihen, kuinka metsät kykenevät hillitsemään ilmastonmuutosta. Ainakin yhtä tärkeää on, kuinka turvataan eurooppalaisten metsien vastustuskyky ja kestävyys muuttuvassa ilmastossa. Ilmastokestävyys on tärkeää metsänomistajille, sekä julkisille että yksityisille. Nämä molemmat tekijät yhdessä muotoilevat, miten metsät pystyvät tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnalle. Realistinen, laaja-alainen ja kestävä rahoitus on seuraava askel.

Suomen metsiin istutetaan vuosittain noin 150 miljoonaa puuta. EU:n metsäjohtajat antavat panoksensa. Kuva: Kai Lintunen
Suomen metsiin istutetaan vuosittain noin 150 miljoonaa puuta. EU:n metsäjohtajat antavat panoksensa. Kuva: Kai Lintunen

Kirjoita kommentti