Puuston tilavuus 1920-luvulta lähtien

13.11.2020 / Graafi
  • Kuvasta näkee, että vaikka metsäpinta-ala on pysynyt kaiken aikaa samana, metsissä kasvavan puun määrä on kasvanut. Hehtaaria kohti puuta on siis yhä enemmän, puulajista riippumatta.
  • Vuosien 1936-1938 pylväistä korkeampi kuvaa puuston määrää ennen alueluovutuksia Neuvostoliitolle, matalampi pylväs alueluovutusten jälkeen.
  • Lähde: Luonnonvarakeskus (stat.luke.fi), valtakunnan metsien inventointi (VMI). Graafi päivitetty 4.1.2024.

Kirjoita kommentti