Metsiensuojelun tiukkuus eräissä Euroopan maissa

11.6.2019 / Graafi
  • Metsällä tarkoitetaan vähintään puolen hehtaarin alueita, joissa vähintään viisi metriä pitkien puiden latvukset peittävät vähintään kymmenen prosenttia maa-alasta.
  • Määritelmä vastaa Suomen tuottavaa metsämaata ja noin puolta vähätuottoisen kitumaan alasta.
  • Alueilla, joissa kaikki toimenpiteet on kielletty, sallitaan ainoastaan alueella liikkuminen ja tutkimus, joka ei haittaa hoitotavoitetta.
  • Rajoitetut toimenpiteet pitävät sisällään riistan hoidon, tuhohyönteisten torjunnan ja palontorjunnan.
  • Aktiivisella suojelulla pyritään edistämään suojelutavoitteen saavuttamista.
  • Tiedot ovat pääosin vuodelta 2015, paitsi Romanian vuodelta 2005 sekä Saksa, Ranska ja Iso-Britannia vuodelta 2010.
  • Lähde: Euroopan metsien tila 2015. Graafi päivitetty 11.6.2019.

Kirjoita kommentti